Oblasti rada

Advokatska kancelarija Gnjatović-Milutinović pretežno se bavi pružanjem pravne pomoći u Republici Srbiji sa posebnim akcentom na oblasti privrednog prava, radnog prava, kao i zastupanjem pravnih i fizičkih lica u sudskim i upravnim postupcima.

Pored navedenog, posebno isitičemo da kao kancelarija posedujemo posebna znanja i veštine u vezi sa pružanjem pravne pomoći iz oblasti poput: zaštite podataka o ličnosti, medicinsko-farmaceutskog prava i pravnih analiza lokacija i stvarnog prava.